A régi jó Népszava

2013. április 8. 10:16

Tamás Gáspár Miklós
Népszava
A korai Népszava munka- és munkáskultusza tagadhatatlanul elavult, de nem is kultuszra volna szükség, hanem a dolgozó nép megszólaltatására. Hogy fölhangozzék újra a nép szava.
„A Népszava némi habozás után a »falukutatók« (a népi írók mozgalma) mellé állt. Veres Péter rendőrileg üldözött szociáldemokrata párttagként kezdte a pályáját. (A kommunisták kezdettől támogatták a népi írókat.) Helyet adott a sztálini Szovjetunió demokratikus baloldali kritikájának. Az SZDP ugyanakkor - kissé bosszúsan - eltűrte a kommunisták »aknamunkáját« a szervezeteiben; nem mindig, de többnyire szemet hunyt fölötte, nem óhajtott denunciáns lenni a közös ellenség által üldözött belső ellenségével szemben. Kissé nehezebben, de elviselte Sztálin trockista és ultrabaloldali bírálatát is. Beletörődött a munkáskultúra avant-garde fordulatába is. A Népszava hősi szerepe a második világháború alatt - a Magyar Nemzet mellett a legfontosabb antináci orgánum - közismert, a híres karácsonyi szám megérdemelne egy utánnyomást.

Az 1947 utáni, pártállami Népszavát, bevallom, nem nagyon ismerem. Már 1945 és 1947 között is inkább a Haladás (radikális és szocdem értelmiségiek közös, antifasiszta hetilapja, amely szembehelyezkedett Rákosiék nacionalista fordulatával és a fasiszta korszakban bepiszkolódottak rehabilitálásával) és a Szocializmus (az SZDP politikai és elméleti folyóirata) volt szocdem lap. Az 1990-es évek vége óta magam is az egyik szerzője vagyok az új, magát büszkén szociáldemokratának nevező újságnak.

Az idők megváltoztak. Évek telnek el anélkül, hogy egy magyar munkás megszólalhatna a pesti sajtóban. Még mások, hivatásos zsurnaliszták se írnak munkásokról - legföljebb általánosságban a szegényekről, de köztük is inkább a munkanélküliekről, hajléktalanokról, cigányokról. Szempontjuk az újraelosztás, szereplőik a (szűkölködő) fogyasztók, nem a termelők; attitűdjük a polgári részvét. Ennek az újságírásnak a proletár a tárgya, nem az alanya. A szakszervezetek nagy ritkán szóba kerülnek a szakszervezetek nagy múltú lapjában, majd' mindig elmarasztalólag. A cégek, különösen az iparvállalatok kapuja bezárult a sajtó elől, a munkahelyek, a dolgozók nem láthatók többé. A »foglalkoztatás« mint olyan: probléma, a »munkavállalók« (ezt a szégyenletes kifejezést végre mellőzni kellene már!) elvontan föl-föltünedeznek mint a nemzeti jövedelem előállításának tényezői és a társadalombiztosítás költségfaktorai, de mint szubjektumok, pláne politikai szubjektumok: soha.
A korai Népszava - mellesleg: antimarxista - munka- és munkáskultusza tagadhatatlanul elavult, de nem is kultuszra volna szükség, hanem a dolgozó nép megszólaltatására. Hogy fölhangozzék újra a nép szava.”
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 43 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A jelenlegi Népszava a nemzetközi nagytőke kiszolgálója. (Magyarországon baloldalinak és liberálisnak nevezik magukat.)

Hogy jutott most eszébe TGM-nek a népnek a szava? Mostanában eszébe se jutott,mennyire ellenszenves a többség részére minden megnyilvánulása?

"A munkásosztály a Paradicsomba megy" egy korai Jancso film szerint, (elég jó jellemzi a kort amibe készült) mára meg úgy látszik odaért, s megszünt osztályként létezni. TGM-nek ezt az aproságot azért észre kéne venni. De legalábbis konstatálni , hogy a mai társadalom rétegződése más szerkezetü és eltüntek a klaszikus XX.századi strukturák.

TGM írása felütés a ma regeggeli újság élményemre. Az egyik olasz lapban olvastam Giorgo Izrael-től egy rövid eszmefuttatást, amely részben érintkezik TGM gondolataival. Tehát G.I. szerint: "Roger Scruton arról beszél, hogy Európa ma egy olyan elit kezébe került, amely a nemzeti identitás és a kultura szétrombolását tekinti egyik fő céljának, továbbá a német modell oltárán lemészárolja az egyes nemzetgazdaságokat. Érthető módon, ezekre megjelennek a populista reakciók. Újra a vita homlokterébe került a demokrácia kérdése. A Golders-Goulard-Monti elmélet szerint szükség van a korlátozott demokráciára, melynek vezetője az érdemei alapján szelektált elit lehet. A vitázók visszanyúlnak Robespierre platóni ihletésű, a tudósok diktatúráját hirdető nézeteihez, mások egyetlen tudósként a népet jelölik meg, s szerintük a közvetlen, képviseleti demokrácia az igazi, s most Brüsszel által éppne ennek a fojtogatása folyik. Az olasz baloldal képtelen a megújulásra, nem tud megszabadulni militánsaitól, azoktól, akik kommunista utópiát kergetve még mindig a nép, a tömegek, a népgyűlések mitológiájához vannak láncolva. A váratlan sikert aratott civil Mozgalom, az M5S vezetője Grillo nyíltan vállalja jakobinus nézeteiket, pesze kivégzések nélkül. Ők például az államfőt is interneten választanák meg, s folyik is ennek megvalósítása. G.I. szerint a baloldal megújulási képtelensége intő jel a társadalom számára."
Azt hiszem, hogy érdemes lenne leültetni a két embert egy beszélgetésre. S fel lehetne tenni néhány kérdést is a mi részünkről.
-nálunk milyen modell érvényesül most, Magyarországon jelenleg ki kormányoz, milyen filozófia mentén, a korlátozott demokrácia híveként, avagy a népképviseleti elvek mentén?
-valóban jöjjenek a filozófusok, TGM a baloldalról és Lánczi András a konzervatív filozófia oldaláról?
- valóban számunkra is csak a mostani EU-s elit által kikövezett út a választható, vagy van alternatívánk is?
-miként valósítható meg: "hogy felhangozzék újra a nép szava." S valóban a TGM által javasolt modell vezet el a kánaánhoz?

Az ugye nem kérdéses, hogy az MSZP, a DK és a csatolt liberális részek a jelnegi európai elit korlátozott demokráciát valló táborához tartozik, feladva a nemzeti identitást és kulturát.

A félművelt bolsevikok és fasiszták mindenkor a "nép szavát" közvetítették.

Most is azt teszik.

Igazad van. Összekutyultam Még kér a nép Jancso filmmel. Ettől függetlenül az olasz fesztiválfilm sem volt rossz a kor jellemzésére.

:D

TGP szerint egy új Jancsó filmnek az a címet lehetene adni: A Paradicsom a Munkásolytályba megy.

Ahhoz képest nincs, amennyire volt.Iparágak szüntek meg.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés


Ajánljuk még a témában