A 3. utas civilek észrevétele és kérdése a Mandiner főszerkesztőjéhez és szerkesztőihez

2013. december 14. 12:09

Brindza András
Facebook
Azt kérdezzük a Mandiner főszerkesztőjétől és szerkesztőitől, hogy mikor fognak már a hiteles, lényeges dolgokról író és beszélő, a főáramú bűnös média által agyonhallgatott, a magyarság és a vele együtt élő népek érdekeit képviselő 3. utas civilekről hírt adni ??..

„Tisztelt Balogh Ákos Gergely és szerkesztők!

Önök ma hírt adtak a 4K egyik rossz javaslatáról -- »A Negyedik Köztársaság szerint Magyarországnak tisztán pártlistás választási rendszerre van szüksége ahhoz, hogy a választók akarata egyértelműen érvényesüljön. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyéni országgyűlési képviselői helyek megszűnnének és a választáson kizárólag pártokra lehet szavazni.« 
Lásd:
http://mandiner.hu/cikk/20131213_nem_akar_egyeni_kepviseloket_a_4k

Az értelmes, becsületes, egészségesen gondolkodó embereket nem érdekli a komolytalan és hiteltelen 4K, valamint a felülről szervezett, bolsevista-globalista, becsapó, válságokozó, közveszélyes MSZP, DK, EGYÜTT-PM, FIDESZ-KDNP nézetei sem ( soha többé nem szavaznak rájuk és utódaikra ) !
Azt kérdezzük a Mandiner főszerkesztőjétől és szerkesztőitől, hogy mikor fognak már a hiteles, lényeges dolgokról író és beszélő, a főáramú bűnös média által agyonhallgatott, a magyarság és a vele együtt élő népek érdekeit képviselő 3.utas civilekről hírt adni ??..
Hiteltelen pártok és politikusok népszerűsítése hiteltelenné teszi a Mandinert is..!

»Tetteink meghatároznak minket. Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink visszahatnak ránk.
A jótettek, az erények egyre jobbá tesznek bennünket, a rossz tettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal jóvá ne váljunk.
Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré.
Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá.« ( Böjte Csaba )
»A rosszak, előbb vagy utóbb felfalják önmagukat.«

A magyar politikai közéleten az elmúlt évtizedekben egyedül a 3.utas civilek képviselték és képviselik komolyan a visszahívható, egyéni képviselős választási rendszert, amelyben a képviselők nekem-nekünk választóknak számolnak be és felelnek ha kell, nem pedig a számos esetben felülről szervezett, korrupt, becstelen pártok vezetőinek..!

( pl. Síklaky István 2000 körül az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom bemutatására a következőket írta: A kamatra-kizsákmányolásra épülő globalizálódó kapitalizmus az emberiség túlnyomó többségét egyre nagyobb nyomorba, kiszolgáltatottságba taszítja, és pusztítja az élet természetes feltételeit. Belső ellentmondásai folytán összeomlóban van.
Történelmi szükségszerűség, hogy valamilyen módon átadja a helyét egy természetes társadalmi rendnek.
A természetes társadalom mentes a pénz, média- és párturalomtól, önigazgató, emberközpontú, harmóniában van a természeti környezettel, és mindenkinek létbiztonságot nyújtó szociális igazságosságot valósít meg. Erkölcsi-természetjogi alapja a felebaráti szeretet.
Magyarországi megvalósításának tervét a Fennmaradás társadalmi programja, később a Létbiztonság és harmónia című könyvek, legtömörebben pedig az ÖFEM 12 pontja tartalmazza.
A mozgalom feladata: minél több emberrel megismertetni ezt a programot és tudatossá tenni, hogy Magyarországon való megvalósításának egyetlen feltétele az állampolgárok e program alapján való összefogása békés, de határozott együttes cselekvésre.
2002-ben a Röplap 1-ben a következőket írtuk Síklakyval: »A magyar társadalom béklyóban vergődik, nincs választási lehetősége. 12 év politikai fejleményei azt eredményezték, hogy a hatalomban lévő politikusok -- míg látszatra torzsalkodnak -- együtt árusítják ki az országot, teszik pénzgyarmattá.
A gyárak, a kereskedelem, a bankok, a közművek után most már a földvagyont, a kórházakat, az energiaszektort, és az ingatlanok megmaradt részét is át akarják játszani idegen érdekeknek.
Ezt alapvetően az teszi lehetővé, hogy jelenleg a képviselőket a választók nem ellenőrizhetik, nem kérhetik számon ígéreteiket, és nem hívhatják őket vissza..!
Kossuth mondta: 'Ahol a választók a képviselőket nem hívhatják vissza, ott nem demokrácia, hanem uralom van.' A média segítségével 4 éven át azt csinálhatnak, amit csak akarnak. A kör bezárult. Mára már minden parlamenti párt leszerepelt.
Új erőre van szükség, amely összefogásra készteti a társadalmat, hogy közös erővel megváltoztassuk az útirányt, s a pénzgyarmati szolgasorból kilépve szabad, igazi öko-szociális piacgazdaságot és részvételi demokráciát megvalósító, tisztes jólétben élő, népességben, anyagi és szellemi értékekben gyarapodó, független, semleges Magyarországot teremtsünk!«)

Szolzsenyicin a következőket írta 1991-ben a pártoskodásról:
»Mi a párt? Emberek csoportja, mely meg akarja ragadni a hatalmat, hogy lehetősége nyíljon programja megvalósítására. A párt szó azt jelenti: rész. Ha pártokra oszlunk, azt jelenti: részekre oszlunk. Ha a párt a nép része, vajon kivel áll szemben? Nyilván a nép többi részével, mely nem követi. Minden párt elsősorban nem az egész nép, hanem saját maga, és követői érdekében tevékenykedik.
A pártérdekek elhomályosítják a nemzeti érdekeket. Az első szempont: mi kell saját pártunknak a következő választások sikeréhez? Ha az ellenséges párt valami hasznosat kezdeményez az állam és a nép javára, megengedhető, hogy, ha úgy tetszik, ne támogassuk. A pártok érdeke, de még a létezésük sem azonos a választók érdekeivel.
A pártok versengése eltorzítja a népakaratot.
Már az ókorban Titus Livius megírta: »A pártok közötti harc sokkal nagyobb bajt hozott és hoz is a nép számára, mint a háború, az éhínség, a dögvész, vagy bármely más istencsapás.«
Jonathan Swift szerint: »A párt sokak őrültsége kevesek érdekének szolgálatára.«
A harmadik utas civileknek az az álláspontja, hogy meg kell szüntetni a pártok közpénzből való finanszírozását, és azok, akik pártoskodni akarnak, pártoskodjanak a saját pénzükön.
A választásoknál szigorúan csökkenteni, korlátozni, megfelelő keretek közé szorítani és ellenőrizni kell a pénzek felhasználását. A Magyarok Szövetsége aláírásgyűjtést kezdeményezett, hogy az országgyűlési képviselők ne pártlistáról, hanem egyéni választókörzetekből kerülhessenek az országgyűlésbe. Úgy tűnik, hogy igaza volt Arany Jánosnak, aki a következőket mondta:
»Ennek az országnak egy párt is sok.«

Az elmúlt 24 (+41 ) évben uralmon lévő pártok mindegyike becsapta a népet, a társadalmi becsületszerződés a visszahívható képviselőkről ezt akadályozná meg
( bevezetné a politikába a becsületességet -- a becsületesség, a bölcsesség szeretete, a jó lépések, a hiteles civilekkel és szakmai szervezetekkel való együttműködés a legjobb politika )
, ezért nem akarja bevezetni a »bal-jobb« maffia, a Jobbik még nem döntötte el, nyomást gyakorlunk rájuk, kb. 5 % plusz szavazatot hozhatna nekik a következő választáson, várjuk a sürgős döntésüket..! ( ? )

A 3.utas civilek már elkezdték ( elkezdtük ) a rossz, igazságtalan, hazug, tarthatatlan, programozott rendszer működtetőiről -- hiteltelen pártjairól, médiájáról, pénzrendszeréről, kereskedelméről, multijairól stb. -- a mátrixról való leválást !
Növelnünk és létre kell hoznunk a közösségeinket, a tizedes rendszert, amennyire lehet, az önellátásunkat, saját médiánkat, pénzrendszerünket, kereskedelmünket stb.!

A miérteket lásd bővebben: A neoliberális, világgyarmatosító, válságokozó, közveszélyes rendszerrel, egy rossz világképpel ( a rossz világkép olyan, mint egy rossz térkép ) kapcsolatos igazságot és a kiutat ( az élet útját, egy jó világképet ) lásd:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=109125875846197&set=t.100002463564826&type=1&theater

EGYSÉGET KELL TEREMTENÜNK, A VALÓDI RENDSZERVÁLTÁSÉRT !
https://www.facebook.com/notes/brindza-andr%C3%A1s/egys%C3%A9get-kell-teremten%C3%BCnk-a-val%C3%B3di-rendszerv%C3%A1lt%C3%A1s%C3%A9rt-/487598551332259

Köszönettel várjuk a válaszukat.

Üdvözlettel: Brindza András, ÖFEM, MAREVOSZ
Kelt: 2013.XII.13-án, Álom havában”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 47 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Tény, hogy te egy atka vagy.Egy tetűatka.

Nekem teszik ez az írás.
Ismerem Siklaky fennmaradásért mozgalom elveit.Szerintem is az kiút lenne egy jobb világ felé.
Azzal is egyetértek, hogy az az elmélet megjelenjen a mandin.
Itt a helye.

Ön az átlag alatti műveltségű, a szellemiek iránt fogékonynak nem mondható, a demagógiát, a vezéri irányítást, a cáratyuska napi mosolyát igénylő magyaroktól, Ady változatlan magyar ugarától olyat vár el, hogy gondolkodjanak.

Fanyalgunk, amikor félázsiainak neveznek bennünket, holott gyakran már elég lenne csak az ázsiai jelző is. Amivel csak azért nem értek egyet, mert az sértő az ázsiaiakra nézve.

Ebből a népből kiölték az egészséges értékrendet, mára csak egy, az RTL színvonalán álló halmazzá változott. Olyanná, amelyet igen alacsony költséggel lehet négy évente hajlítani, lázba hozni, manipulálni, kilóra megvenni, az őt egyébként lenéző, kinevető politikai elit által. A magyar választót nem érdekli, hogy képviseli-e az érdekeit az, akit megszavazott, vagy sem. megelégszik azzal, hogy kezébe adnak egy tollat, s ikszelhet. Ha érdekelné, akkor kikövetelné a visszahívhatóságot is.

Ez a nép képtelen arra, hogy a tükörbe nézzen, s megvizsgálja, hogy egészséges elmével rendelkezik-e. Méltó-e még arra, hogy magyarságnak nevezzék, vagy már elfogadja azt, hogy csak lakosság, amely kitölt egy földrajzi teret,amiből egyébként hamarosan ki fog kopni.

Abban, hogy idáig jutott ez a nép, abban döntő felelőssége van a magát alaptalanul értelmiséginek nevezett rétegeknek. A diploma, egy bizonyos fokú olvasottság, magasabb fokú szakmai jártasság még nem egyezik az értelmiségi fogalmával.

Ki vonja felelősségre az alkalmatlan értelmiséget?

A mandinertől kár bármit is elvárni, ez is része a mai szellemi színvonalnak, csak visszatükrözi a magyar valóságot, igényszintet. Meg akar élni a piacon, az ordas verseny közepette, erkölcsi, politikai önszabályozás, mérce nélkül.

Az elfogadott, támogatott politikai trendek mellet, ma nehéz életre kelnie bármilyen civil szerveződésnek. De vannak persze kivételek.

Talán sokan emlékeznek rá, hogy mennyien tették fel a kérdést az LMP születése idején is. Miből, ki által finanszírozottan, milyen akarat mentén tört be hirtelen a politikai mezőnybe, s jutott be váratlanul a parlamentbe is?

Az értelmiségnek tehát nincsenek nagy gondolkodói, csak hétköznapi ripacsai, akarnokai, kisstílű, megvásárolható,ordibáló, címeket, rangokat hajhászó egoista egyedei. Nincsenek igazi lámpások, fáklyavivők.

Az új magvetők ma sivatagi tájakon járnak, elfújja őket a homokvihar.

Azt látom, hogy itt hozzászólóknak fogalma sincs Síklaky István elképzeléséről, és elveiről.

Kedves Sándor!

Neked is Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt!

Az még lemaradt a hozzászólásomból, hogy egy hat elemit végzett magyar paraszt hite, hűsége a nemzethez, a hazához, a családhoz, egy élet tapasztalatán nyugvó bölcsessége, tudása, szívós munkabírása, becsületessége többet adott/ad ennek a hazának, mint a saját értelmisége.

Nem véletlenül verték szét elsőként a tehetséges paraszti társadalmat, mint a társadalom legegészségesebb kötőszövetét Rákosiék, majd Kádárék, s ez folytatódik azóta is.

Nem tudtam a legutóbbi levélre reagálni. Igen tegeződünk, ami megtisztelő számomra.

Csak azért használom általában az Önözés formulát, mert nem szeretnék senkit sem megsérteni ismeretlenül.

Neked is Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt kívánok!

Türelem

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés